Організація містечок будівельників

У водогосподарському будівництві житлова база містечок будівельників формується з тимчасових інвентарних будівель, які при монтажі потребують мінімальних трудозатрат і надають побутові комфортні умови. Житловий фонд тимчасових буді­вель формується трьох типів:

1) пересувні будівлі на автомобільному шасі, на санях, на за­лізничній платформі;

2) контейнерного типу, які складаються з певних блоків;

3) з інвентарних щитових збірно-розбірних будівель.

Пересувні інвентарні будівлі обладнуються опаленням, меб­лями, системою електроживлення, інколи системою мікрокліма­ту. Інвентарні контейнерні будівлі є двох серій:

одно — і двохквартирні одноповерхові;

чотирьохквартирні двоповерхові.

Щитові збірно-розбірні будівлі складаються з окремих, пев­ного функціонального призначення, кімнат:

житлова кімната — 15,2 м ;

блок (прихожа, туалет, душ або ванна);

блок-кухня — 7,0 м2;

східці.

Чисельність працюючих на об’єктах будівництва, як правило, визначається за трьома способами:

1) за укрупненими показниками середньорічного виробітку в грошовому виразі на одного працюючого; цей спосіб застосову­ється на стадії ТЕО, коли основні фізичні обсяги невідомі, а ві­дома орієнтовна вартість будівництва водогосподарського об’єкту;

2) за фізичними обсягами робіт на основі середньої потреби у робочій силі на одиницю виміру виконання окремих робіт або частини будівлі; цей розрахунок ведеться за ДБН на стадії вико­нання проектної документації за розділом ПОБ;

3) за фізичними обсягами робіт на основі виробітку за виро­бничими нормами; цей спосіб застосовується на стадії розробки ПВР і дає найточніші результати.

За першим способом загальна чисельність працюючих визна­чається за формулою:

N3as=N1+N2, (5.11)

де N1 — чисельність робітників, які зайняті на будівництві осно­вних і допоміжних споруд будівельного комплексу;

Ni=S/Wt, (5.12)

St — загальний річний обсяг будівельно-монтажних робіт, гри.;

Wt — середньорічний виробіток на одного працюючого в буді­вельній організації, який визначається за формулою

Wt = W6(l+c■ t), (5.13)

We — середньорічний виробіток на одного працюючого, який приймається для базисного року будівництва, гри.;

t — число років з базисним виробітком від базисного року до розрахункового;

с — щорічний приріст продуктивності праці, який приймаєть­ся у розмірі 3.. .5%;

N2 — чисельність працюючих, які зайняті в експлуатаційних, обслуговуючих, постачальних організаціях та на будівництві мі­стечка для будівельників

N2=0,4Ni. (5.14)

Орієнтовно, чисельність робітників, інженерно-технічних працівників (ІТП), службовців та молодшого обслуговуючого персоналу (МП), які проживають у містечку будівельників, роз­раховують за табл. 5.1.

Таблиця 5.1

№№

з/п.

Вид будівництва

Категорії працівників в % від загальної чисельності

робітники

ІТП

службовці

моп

1.

Водогосподарське

83

13

3

1

2.

Сільське

83

13

3

1

3.

Житлове

85

8

5

2

4.

Промислове

83…86

10.13

3.4

1.2

Співвідношення категорій працівників залежно від виду будівництва

5.4. Тимчасові інвентарні будівлі

Подпись: Рис. 5.1. Інвентарні тимчасові будівлі контейнерного типу

За типами збірно-розбірні будівлі поділяються на пересувні, контейнерні і збірно-розбірні (рис. 5.1).

Пересувні (на колесах, на лижах) будівлі найбільш ефектив­ний тип тимчасових будівель, оскільки їх можна пересувати за допомогою автомобілів, тягачів чи тракторів. Час облаштування і встановлення їх на місці обмежується годинами. Будівлі цього типу найбільш відповідають вимогам мобільності, але в той же час вони є найдорожчими.

Будівлі контейнерного типу не мають ходової частини, тому на будівельний майданчик їх доставляють на автопричепах, а при невеликих відстанях — на лижах за допомогою тракторів.

Такі будівлі являють собою комфортне тимчасове житло для будівельників: спальні вагони, гуртожитки, будівельні вагончи­ки, блок-пости охорони, офіси, штаби будівництва, сушарки, їдальні, санітарні вузли.

Збірно-розбірні тимчасові будівлі заводського виготовлення представляють собою дерев’яний або металевий каркас, який ззовні обшивається металевими листами або фанерою (дошка­ми), а в середині — найчастіше фанерою, дошками у композиції з теплоізоляційними матеріалами (шлак, мінеральна повсть, піно­пласт, тощо). Збірно-розбірні тимчасові будівлі менш економіч­ні, але їх каркасно-панельна або панельна конструкція дозволяє монтувати їх з об’ємних елементів за досить короткий проміжок часу (рис. 5.2).

Якість виробів підтверджена "Сертифікатом відповідності", виданим органом сертифікації «ЦентрСЕПРОбудметал».

Вагон-будинки можуть бути багатомодульними, встановлю­ватися в два поверхи, що особливо зручно для будівельних май­данчиків.

Організація містечок будівельниківРис. 5.2. Збірно-розбірна тимча­сова будівля

Крім того, до збірно-розбірних конструкцій відносять будівлі пневматичного типу, які зроблені на основі легких синтетичних тканин і плівок.

Витрати на тимчасові будівлі і споруди регламентовані і не повинні перевищувати для обжитих районів 4%, а для необжи — тих — 5% від кошторисної вартості будівництва.

За нормативними показниками на 1 проживаючого (табл. 5.2) проектується містечко будівельників.

Таблиця 5.2

Показники для визначення площ тимчасових будівель

Приміщення

Призначення

Одиниця виміру на 1 чол.

Нормативні

показники

1

2

3

4

І. Санітаоно — побутові приміщення

Гардеробна

Переодягання і зберігання спецодягу (подвійна шафа)

м2

0,7 на 1 чол. 1 на 1 чол.

Приміщення для

обігрівання

робітників

Обігрів., відпочинку і вживання іжі

м2

1 на 1 чол..

Умивальня

Санітарно — гігієнічне обслуговування робітників

м2

0,5 на 1 чол.

Приміщення для особистої гігієни жінки

Санітарно — гігієнічне обслуговування робітників

кран

1 на 15 чол.

Душова

Санітарно — гігієнічне обслуговування робітників

м2

кабіна

0,035 на 1 чол. 1 на 15 чол.

Туалет

Санітарно-гігієнічне обслуговування робітників

м2

сітка

0,54 на 1 чол. 1 на 12 чол.

Медпункт

Надання першої медичної допомоги

м2

0,1 на 1 чол.

Сушарка

Сушіння спецодягу і спецвзуття

м2

70 на

300…1200 чол.

їдальня

Забезпечення робітників гарячим харчуванням

м2

0,2 на 1 чол.

Умивальня

Санітарно-гігієнічне обслуговування робітників

м2

0,6 на 1 чол.

Буфет

Забезпечення робітників гарячим харчуванням

посадоч­не місце м2

1 на 4 чол. 0,2 на 1 чол.

Приміщення для відпочинку

Відпочинок

м2

0,7 на 1 чол.

2. Службові поиміщення

Виконробська

Розміщення адміністратив­но — технічного персоналу

м2

24 на 5 чол.

Диспетчерська

Оперативне керівництво будівельним об’єктом

м2

7 на 1 чол.

Кабінет з охо-

Навчання робітників вимо-

м2

рони праці

гам охорони і техніки без-

20 на

пеки, правилам пожежної безпеки

1000 чол.

3. Громадські поиміщення

Приміщення для

Проведення занять, зборів і

м2

36 на 100…400

відпочинку

інших заходів

чол.

Найменування тимчасових будівель, їх характеристики та кількість приймається залежно від чисельності особового скла­ду працівників, які здійснюють будівництво об’єкту (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Тимчасові будівлі будівельних організацій_________

Найменування

будівлі

Розміри, м

Корисна

2

площа, м

Шифр

типового

проекту

Тип

будівлі

Адміністративні приміщення

Контора

6,9×6,0x2,6

41,4

420-04-10

К

начальника дільниці

6,04×3,0x2,65

18,1

спд

к

Контора

6,0×2,7×2,68

16,2

420-04-38

к

виконроба

6,0×3,0x2,64

16,7

420-13-1

к

АТС і радіовузол

9,0×2,7×2,6

22,0

420-01-12

п

Санітарно — побутові приміщення

Гардеробні

6,0×2,7×2,68

14,4

420-04-21

к

9,0×3,0x2,54

20,7

420-13-2

к

Приміщення для обігріву робітників

6,0×2,7×2,68

14,5

420-04-9

к

Теж для сушіння одягу та взуття

9,0×2,7×2,6

22,0

420-01-13

п

Сушильня

7,91×2,72×2,69

20,5

420-01-13

п

Подпись: Душова 9,04x3,0x3,0 24,4 СПД- М К Вбиральня 6,0x2,7x2,68 14,3 420-04-23 п Побутові приміщення 13,58x9,0x2,55 117,7 420-02-03 3 12,02x6,9x2,68 75,5 420-04-33 3 Медпункт 12,02x6,9x2,68 75,0 420-04-30 к їдальня 16,28x9,0x2,55 140,0 420-02-2 к Складські приміщення Склад матеріальний і інструментальний 6,0x3,0x2,54 16,7 420-13-3 к Склад для обладнання 6,0x2,7x2,68 14,5 420-04-40 к Виробничі приміщення Слюсарно - механічна майстерня 27,0x3,0x2,65 77,0 СПД к Електромеханічна майстерня 4,27x2,35x2,11 9,2 ПЕМ-2П-4 п Малярна станція 4,25x2,5x2,57 10,6 ПМС п Примітка: к - контейнерний; п - пересувний; з - збірно-розбірний.

Для зразка орієнтовний склад тимчасових будівель і спо­руд, який повинен бути у містечку будівельників, при будівни­цтві осушувальної системи площею до 500 га наведено у табл.

5.4.

Оставить комментарий

Реклама
Стройтехника:
Производим и продаем оборудование для производства тротуарной плитки, шлакоблоков, пенопласта, пеноизола, шнековые питатели и многое другое на сайте msd.com.ua

Контакты для заказов:
+38 050 4571330
msd@msd.com.ua
Тандем - 2, шлакоблочные станки, бетоносмесители
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Рубрики